Jak sprawdzić stan techniczny dachu?

Przegląd połaci dachowej sprawdza profesjonalna firma. Podczas takiego przeglądu tworzona jest dokumentacja zdjęciowa, którą dołącza się do protokołu przeglądu.

Na pogorszenie stanu dachu wpływa nie tylko zalegający na nich śnieg, ale również deszcze i wiatr.

Dlaczego dochodzi do zacieków? Przeważnie dlatego, że materiał pokryciowy ulega starzeniu oraz dochodzi do nieszczelności w połączeniach. W związku z tym woda, która przedostaje się między warstwy pokrycia, znacząco przyspiesza proces niszczenia dachu – zastosowane materiały tracą własności fizyko-mechaniczne.

Wraz ze zbliżającą się wiosną warto dokonać przeglądu technicznego dachu. Ocena powinna dotyczyć ciągłości pokrycia, uszczelnienia świetlików dachowych, stanu technicznego rynien, rur spustowych, sposobu odprowadzania wód opadowych, profilowania spadków połaci dachu, stanu technicznego wszystkich obróbek znajdujących się na dachu, stanu technicznego aktualnego pokrycia, stopnia jego zawilgocenia, zanieczyszczenia oraz występowania pęcherzy.

WAŻNE! Zalanie linii produkcyjnej powoduje przestój. W magazynie zalanie materiału – powoduje stratę towaru. W związku z niedopatrzeniem stanu jakości połaci dachowej co może mieć wpływ na mniejszą nośności konstrukcji hali. Bardzo ważną sprawą jest kontrolowanie nośności konstrukcji, ponieważ w trakcie użytkowania często są domocowane klimatyzacje, wentylacje, klapy odpowietrzające, świetliki a w ostatnim czasie nawet instalacje ekranów fotowoltaicznych. Nie można kategorycznie zapomnieć o nośności konstrukcji, gdyż nieplanowany opad śniegu może spowodować TRAGEDIĘ!