Jakie są rodzaje dachów zielonych?

Wyróżnia się dwa rodzaje dachów zielonych: ekstensywny i intensywny.

  • Ekstensywny — to dach zielony tworzony z roślin o najniższych wymaganiach wegetacyjnych, dzięki czemu jest on łatwy w uprawie. Na takim dachu stosuje się rośliny, które utrzymują i rozwijają się samodzielnie, nie wymagają zastosowania systemów nawadniania i nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Rośliny te powinny mieć zdolność do regeneracji oraz powinny wykazywać wysoką odporność na działanie czynników zewnętrznych: mchy, rozchodniki, trawy, rojniki.
  • Intensywny — to dach zielony tworzony z roślin o wysokich wymaganiach względem uprawy. Te rośliny wymagają regularnej i intensywnej pielęgnacji: regularne nawożenie oraz nawadnianie (tutaj często stosuje się automatyczne systemy nawadniania), stosowanie substancji odżywczych.

Dodatkowo zielone dachy intensywne dzielimy na wysokie i niskie.

* Dach zielony intensywny wysoki — tutaj sadzi są byliny, krzewy, trawniki, a także możliwa jest uprawa drzew.

* Dach zielony intensywny niski — tutaj również sadzi się byliny, krzewy i trawniki, ale bez drzew.