Kiedy należy wymienić dach?

Każdy dach narażony jest na zniszczenie, ale systematyczny serwis i przegląd na pewno przedłuży jego trwałość. Wymiana dachu może nastąpić w momencie jego zniszczenia, uszkodzenia, zwyczajnej chęci zmiany lub zwiększenia jego funkcjonalności. W tym celu należy zlecić prace profesjonalnej firmie, która dzięki swojemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy oszacuje, kiedy należy wykonać remont, aby nie była konieczna utylizacja starego pokrycia. Gdy będzie ona potrzebna, wtedy koszty remontu mogą być kilku krotnie wyższe.

Jak wybrać odpowiednią firmę dekarską w celu remontu dachu?

Podczas poszukiwań odpowiedniej firmy dekarskiej warto wybrać taką, która ma doświadczenie w pracach, na których nam zależy. Nie bójmy się poprosić wykonawcę o pokazanie portfolio swoich realizacji. Podczas wyboru firmy dekarskiej należy kierować się jej nie tylko doświadczeniem i profesjonalnym sprzętem, ale również wziąć pod uwagę zatrudnionych w niej pracowników – czy pracują legalnie, ile jest zatrudnionych osób i czy mają odpowiednie kwalifikacje oraz, czy ich wiedza jest ciągle poszerzana poprzez szkolenia.

Ważnym elementem jest podpisanie umowy zawierającej zakres prac, termin wykonania, całkowity koszt usługi oraz gwarancję. Należy również sprawdzić, czy firma ma ubezpieczenie OC, które jest bardzo ważne podczas wystąpienia nieprzewidzianych usterek – w czasie remontu można zniszczyć (zalać) majątek inwestora.

Jak sprawdzić stan techniczny dachu?

Przegląd połaci dachowej sprawdza profesjonalna firma. Podczas takiego przeglądu tworzona jest dokumentacja zdjęciowa, którą dołącza się do protokołu przeglądu.

Na pogorszenie stanu dachu wpływa nie tylko zalegający na nich śnieg, ale również deszcze i wiatr.

Dlaczego dochodzi do zacieków? Przeważnie dlatego, że materiał pokryciowy ulega starzeniu oraz dochodzi do nieszczelności w połączeniach. W związku z tym woda, która przedostaje się między warstwy pokrycia, znacząco przyspiesza proces niszczenia dachu – zastosowane materiały tracą własności fizyko-mechaniczne.

Wraz ze zbliżającą się wiosną warto dokonać przeglądu technicznego dachu. Ocena powinna dotyczyć ciągłości pokrycia, uszczelnienia świetlików dachowych, stanu technicznego rynien, rur spustowych, sposobu odprowadzania wód opadowych, profilowania spadków połaci dachu, stanu technicznego wszystkich obróbek znajdujących się na dachu, stanu technicznego aktualnego pokrycia, stopnia jego zawilgocenia, zanieczyszczenia oraz występowania pęcherzy.

WAŻNE! Zalanie linii produkcyjnej powoduje przestój. W magazynie zalanie materiału – powoduje stratę towaru. W związku z niedopatrzeniem stanu jakości połaci dachowej co może mieć wpływ na mniejszą nośności konstrukcji hali. Bardzo ważną sprawą jest kontrolowanie nośności konstrukcji, ponieważ w trakcie użytkowania często są domocowane klimatyzacje, wentylacje, klapy odpowietrzające, świetliki a w ostatnim czasie nawet instalacje ekranów fotowoltaicznych. Nie można kategorycznie zapomnieć o nośności konstrukcji, gdyż nieplanowany opad śniegu może spowodować TRAGEDIĘ!