Jaki jest koszt dachu zielonego?

Koszt dachu zielonego zależy od jego rodzaju. Dach zielony intensywny będzie droższy niż ekstensywny, ponieważ jego układ jest wyższy i materiały do jego budowy są w droższe.

Przeważnie warstwy dachu potrzebne do jego ocieplenia i hydroizolacji zarówno dla dachu tradycyjnego, jak i zielonego są takie same, więc wysokość dopłaty do dachu zielonego ekstensywnego zaczyna się od ok. 120 zł wzwyż. Mając na względzie obecne normy w zakresie grubości termoizolacji, można przyjąć, że koszt wykonania dachu zielonego zaczyna się od około 475 zł/m².

Jakie rośliny mogą być użyte na dachach zielonych?

Na intensywnych dachach zielonych niskich sadzi się specjalne odmiany traw, byliny, krzewy oraz można zaprojektować oczko wodne. Na wysokich wszystkie rodzaje bylin, krzewów, traw oraz drzewa.

Polecane gatunki roślin: berberysy, irgi, ligustr, pięciornik krzewiasty, pigwowiec, róże, tawuły, cisy, jałowce, sosny, aster gawędka, kosaciec bródkowy, mikołajek, nachyłek okółkowy, złocienie oraz rośliny cebulowe.

Ekstensywne zielone dachy

Na dachach zielonych ekstensywnych sadzi się najczęściej mchy, porosty i sukulenty.

Polecane gatunki roślin: rozchodniki i rojniki, zioła, trawy i turzyce (kostrzewy, strzępica sina, turzyca pospolita), byliny i krzewinki (aster alpejski, dąbrówka rozłogowa, dziewięćsił bezłodygowy, dzwonek karpacki, floks szydlasty, gęsiówka alpejska, goździk kartuzek, karmnik ościsty, kosaciec niski, len złocisty, macierzanka piaskowa, smagliczka skalna, ukwap dwupienny, wrzos, zawciąg nadmorski).

Jak dołączyć do PSDZ (Polskie Stowarzyszenie Dachów Zielonych)?

Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych może zostać każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych. Przystępując do Stowarzyszenia, należy zaakceptować jego statutowe cele oraz złożyć pisemną deklarację zawierającą rekomendację 2 członków założycieli lub członków Stowarzyszenia. O przyjęciu nowych członków decyduje Zarząd, uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 2. miesięcy od daty złożenia deklaracji.